Tanganicodus irasacae Kibishi

Paarung der Kibishi im Sonnenschein